Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 
 
 


Disclaimer


Atelier WIm Bakker zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Atelier WIm Bakker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Atelier WIm Bakker geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

Atelier WIm Bakker behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

PRIVACY STATEMENT
Atelier WIm Bakker respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan Atelier WIm Bakker worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle gegevens die u stuurt via deze website naar Atelier WIm Bakker dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Zet- en prijswijzigingen voorbehouden.
  Disclaimer  |  Contact